Azad Uni

شرایط فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

1- شرايط عمومي استخدام اعضاي هيأت علمي مطابق مصوبه 608 مورخ 1386/4/19 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميباشد.
2- برای متقاضیان زیرگروه غیرپزشکی شرط سني براي دارندگان مدرک دكتري تخصصي حداكثر 40 سال ميباشد.
3- برای متقاضیان زیرگروه پزشکی شرط سني براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و دانشجويان دوره دكتري تخصصی حداكثر 35 سال و براي دارندگان مدرک دكتري تخصصي حداكثر 45 سال ميباشد.
4- رشته تحصيلي متقاضي در دو مقطع آخر تحصيل همخواني داشته باشد.
5- حداقل معدل براي مقاطع كارشناسي14، کارشناسي ارشد و دكتري حرفهاي 16 و دكتري تخصصي 17 (با اعمال ضریب تطبیق معدل) ميباشد.
6- متقاضیان باید از یکی از دانشگاه‌های معتبر خارجی (500 دانشگاه برتر براساس رتبه‌بندی QS) یا معتبر داخلی حضوری دانش‌آموخته باشند و بروندادهای علمی آنها در مجلات علمی معتبر به چاپ رسیده باشد.
7- رشته تخصصي و شرايط متقاضي با اعلام نياز درج شده در سامانه جذب دانشگاه همخواني داشته باشد.
8- متقاضی دارای حداقل مدرک مورد نیاز در رشته مربوطه (درج شده در جدول اعلام نیاز‌ها) باشد.
9- اعلام نیازهای درج شده در سامانه جذب، استانی بوده و هیات مرکزی جذب یا هيات اجرايي جذب محل خدمت متقاضی را مشخص می نمایند.
10- اولویت جذب با متقاضیان بومی همان استان می‌باشد.
11- ثبت نام در سامانه جذب، حقی را براي استخدام متقاضیان ایجاد نمی‌کند و جذب ایشان پس از تائید صلاحیت‌ها و طی شدن فرایند امکانپذیر میباشد.
12- متقاضيان مشمول بند پ ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه كشور (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) ملزم به بارگذاري مستندات مربوطه در سامانه جذب مي باشند.
13- اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (اعم از قراردادی، پیمانی یکساله، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی و ...) مجاز به شركت در فراخوان جذب دانشگاه نميباشند.
14- متقاضی نمی‌بایست هیچ‌گونه تعهدی به دیگر سازمان‌ها، ارگا‌ن‌ها و ... داشته باشد.
15- بازنشسته‌های دیگر سازمان‌ها، ارگا‌ن‌ها و ... مجاز به شرکت در فراخوان نمی‌باشند.
16- مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده به عهده متقاضی بوده و در هر مرحله‌ای که هرگونه مغایرت مشاهده گردد، درخواست وی منتفی می‌گردد.