سامانه ساجد

در راستاي سیاست های کلان دانشگاه در خصوص اجراي نظام دانشگاه الکترونيک و مدیریت و نظارت برخط اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامي با استفاده از ظرفيت هاي بالقوه و با تکيه بر توان متخصصان داخلي و با الگو پذيري از اين ايام خجسته به منظور استقلال در توسعه زيرساختها وگام نهادن در مسير دانشگاه الکترونيک و هوشمند، اقدام به طراحي و پياده سازي سامانه يکپارچه دانشگاه آزاد اسلامي (ساجد) نموده است تا از يک طرف خود باوري و عزت نفس را براي نيروهاي انساني خود به ارمغان آورد و از سوي ديگر پرچم اين دانشگاه را همچون پرچم سرافراز جمهوري اسلامي در قله رفيع علم برافراشته باشد. از اين رو معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسلامي با افتخار اعلام مي دارد به منظور کنترل بر خط فعاليتهاي مالي جهت بهينه مصرف کردن منابع مالي توسط واحدهاي دانشگاهي که اين مهم نشات گرفته از اقتصاد مقاومتي مي باشد نسبت به طراحي سامانه ساجد اقدام نموده است.

سامانه ساجد

سامانه-ساجد

مهلت ثبت نام جذب هیات علمی به پایان رسید

متقاضیان محترم با عنایت به اینکه مهلت ثبت نام جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 1397/08/30 اتمام یافته است. از تاریخ 1397/09/01 امکان ویرایش و بازبینی نهایی به مدت 5 روز و صرفاً یکبار ، برای متقاضیانی که در موعد مقرر در سامانه ساجد ثبت نام نموده اند مهیا گردیده است.


سامانه جذب

سامانه-ساجد

صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی

در راستای بسط، گسترش و ايجاد امكان ادامه تحصيل آسان تمامي اقشار جامعه و توسعه فراگير اعطای تسهیلات، عدالت محوری و کمک به خانواده های دانشجویان، صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه درصدد فراهم آوردن زمینه ای است که دانشجویان دغدغه پرداخت شهریه نداشته باشند. از رویکردهای اصلي دانشگاه آزاد اسلامی تامين شهریه دانشجویان و رفع دغدغه تامين شهریه خانواده های آنان و متقاضيان تحصيلات تكميلي مي باشد كه اين امر همواره دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعي و اقتصادي بوده و دانشگاه آزاد اسلامی در تلاش است با فراهم کردن زیرساخت هاي لازم، زمينه تحصيل آسان و فراگير براي عموم مردم تامين نمايد؛ به همين منظور اقدامات گسترده ايي در حوزه صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي صورت پذيرفته است.

صندوق رفاه دانشجویان

سامانه-ساجد